Muoto: pp.kk.vvvv
Anna tilinumero muodossa FIxxxxxxxxxxxxxxxx
Kerro lyhyesti itsestäsi esim. "Olen iloinen, sosiaalinen ja ahkera..". Voit kertoa tässä myös harrastuksistasi.
Kerro työkokemuksesi ja mahdollinen koulutuksesi.
Kerro enemmän vahvuuksistasi, jotka tukevat tarjoamaasi työtä.

Keikkatyösopimus: %service%

Selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa:
Työntekijän oma-aloitteisesti erikseen ja tapauskohtaisesti Toimitorin varausjärjestelmässä hyväksymät työntekokohteet.

Palkan määräytymisperuste:
Aikaperuste

Työstä maksettava tuntipalkka:
Voimassa olevan taulukon mukaan

Palkanmaksukausi:
Viikoittain jälkikäteen

Palkanmaksupäivä:
Seuraavan viikon perjantai

Työaika:
Työntekijän erikseen ja oma-aloitteisesti Toimitorin varausjärjestelmässä hyväksymä keikkatyöaika.

Vuosiloma:
Työsopimuksen ja keikkatyön luonteen johdosta kaikki lomakorvaukset maksetaan rahassa jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Lomaraha on vähintään 9% peruspalkasta.

Irtisanomisaika:
Työntekijän irtisanomisaika on aina 2 viikkoa, muilta osin irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaan.

Muut sopimusehdot:
Tämä sopimus on tehty tarkoituksessa tarjota työntekijälle hänen osaamistaan ja kokemustaan vastaavaa lisäansiota. Keikkatyö on sivutoimi, ja työntekijällä on tämän sopimuksen estämättä oikeus työllistyä toisaalla tämän työsopimuksen voimassaoloaikana. Työntekijä on Toimitori Oy:n tarvittaessa töihin kutsuttava keikkatyöntekijä, jolla on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä hänelle tarjotut työkeikat. Jokainen työkeikka muodostaa siten erillisen määräaikaisen työsuhteen. Toimitori Oy ei vastaa Työntekijälle tarjottujen työkeikkojen määrästä tai laadusta. Mikäli työtä ei ole edellisten 6 (kuuden) kuukauden aikana tehty lainkaan, työsopimus katsotaan päättyneeksi yhteisellä sopimuksella. Toimitori Oy pidättää oikeuden jäädyttää tai poistaa työntekijän profiili varausjärjestelmästä mahdollisten ristiriitojen, selvitysten tai väärinkäytösten johdosta. Työntekijä vahvistaa allekirjoituksellaan lukeneensa ja hyväksyvänsä Toimitori Oy:n varausjärjestelmän käyttöehdot.

Lue käyttöehdot huolellisesti ennen niiden hyväksyntää.
Sinun tulee vielä allekirjoittaa työsopimus sähköisesti kun olet lähettänyt tämän lomakkeen tiedot.